BEHAALDE RESULTATEN

2892

STUDIEBEURZEN

7789

KINDEREN GEHOLPEN

SINDS 1996

BELANGRIJKE PROJECTEN

Medisch fonds 'El Alivio'

Studiebeurzen 'Leren is Leven'

Vrouwencursussen 'Mujeres Fuertes'

Kinderen van de Straat

HELP MEE

DONEER VANDAAG

EEN HARDE WERKELIJKHEID VOOR

KINDEREN IN GUATEMALA

HELP KINDEREN IN NOOD

Elk kind verdient een kans op een mooie toekomst. Helaas zijn er in Guatemala nog heel veel kansarme kinderen als gevolg van armoede, oorlog en (drugs)criminaliteit. Voor veel kinderen is onderwijs en gezondheidszorg geen basisrecht. Zij krijgen niet de kans zich te ontwikkelen op school, sterven aan ziektes en groeien op in een onveilige omgeving.

DIT IS WAT WIJ DOEN

Sinds 1996 helpt Stichting Flor Ayuda om de leefomstandigheden en toekomstperspectieven van kansarme kinderen in Guatemala te verbeteren. Dat doen wij met concrete projecten die een zichtbare verbetering opleveren op het gebied van het onderwijs, gezondheidszorg en voeding. Daar hebben we jouw hulp bij nodig: doneer vandaag nog!

Stichting Flor Ayuda heeft in de afgelopen jaren verschillende projecten en langlopende programma’s in Guatemala gerealiseerd, zoals bijvoorbeeld ‘Kinderen van de Straat‘. Wij werken nauw samen met Nederlandse- en lokale organisaties – zoals Stichting Wilde Ganzen, ChildRight en AGDI – om projecten te realiseren die aansluiten bij initiatieven of signalen vanuit de plaatselijke bevolking.

Van origine is Stichting Flor Ayuda actief in de omgeving van Mixco, een regio die voor een groot deel bestaat uit een verzameling van krottenwijken. Voorzieningen zoals riolering, drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs zijn zeer gebrekkig. Wij zijn daar o.a. actief in de wijken El Milagro, Sacoj Grande en Sacoj Chiquito.

Meer lezen...

ANBI STICHTING

Stichting Flor Ayuda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via de periodieke giften.

Lees meer over de organisatie

RSIN nummer: 816041039

JOUW DONATIE HEEFT EEN

RENDEMENT VAN 98%

Doneer vandaag voor de kinderen in Guatemala!

Je kan ook zelf een financiële bijdrage overmaken naar ons IBAN-nummer: NL55 FVLB 022 55 632 15 t.n.v. Flor Ayuda (eventueel o.v.v. van een specifiek project).

BEKIJK ONZE HUIDIGE

PROJECTEN

Studiebeurzen ‘Leren is Leven’

Kinderen uit arme gezinnen worden gedwongen op zeer jonge leeftijd al te werken. Steun één of meerdere kinderen met een studiebeurs en help mee aan een betere toekomst.

Medisch fonds ‘El Alivio’

Medische zorg is niet overal vanzelfsprekend. Veel kansarme mensen kunnen de kosten voor een operatie of medicatie niet opbrengen. Het medisch fonds ‘El Alivio’ maakt het mogelijk.

Technische school

In 2009 is een Technische school gebouwd. Stichting Flor Ayuda zal de komende jaren de school nog ondersteunen voor het beheer en onderhoud.

Dr. Theo Bloemschool

In 2002 ontstond het idee voor de bouw van een basisschool. Momenteel zijn wij nog druk met het inzamelen van fondsen voor het beheer en onderhoud van de school.

Kinderen van de Straat

De drugscriminaliteit kunnen wij niet veranderen. Wel kunnen we voorkomen dat kinderen in handen van drugsbendes vallen door ze van de straat te houden.

Vrouwencursussen ‘Mujeres Fuertes’

De cursussen en praktische begeleiding zijn bedoeld om de positie van vrouwen te versterken, zodat zij zelf sturing aan hun leven kunnen geven.