JAARVERSLAGEN

Natuurlijk mag iedere geïnteresseerde exact weten hoe wij onze financiën regelen, wat wij ontvangen en wat wij uitgeven. Stichting Flor Ayuda legt deze informatie jaarlijks vast d.m.v. jaarrekeningen en jaarverslagen.

 

Voor de duidelijkheid een korte uitleg. Een jaarrekening is het cijfermatig overzicht, wat door de accountant wordt beoordeeld en goedgekeurd.  Een jaarverslag geeft het verhaal achter de cijfers en omschrijft wat we doen.

ANBI
We zijn door de Belastingdienst aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Dit betekent dat we gebruik kunnen maken van de fiscale voordelen. Zo hoeft een ANBI geen schenk- of erfbelasting te betalen over erfenissen en schenkingen. Uitkeringen die een ANBI doet in het algemene belang zijn vrijgesteld voor het recht van schenking. En de donateurs kunnen giften van de inkomsten- of vennootschapsbelasting aftrekken. Hier vind je onze ANBI-gegevens.

Stichting Flor Ayuda bestaat al ruim 20 jaar.

Wij zetten ons in voor kinderen uit de armste families in Guatemala.