Kinderen van de Straat

In 2013 werd in het straatje van de Dr. Theo Bloemschool een kind gevonden dat door een drugsbende was vermoord. Dit was de aanleiding om een langer bestaande wens in een project-voorstel om te zetten.

De drugscriminaliteit kunnen wij niet veranderen. Wel kunnen we voorkomen dat kinderen in handen van drugsbendes vallen door ze van de straat te houden. Met het project ‘Kinderen van de Straat’ halen we actief kwetsbare kinderen van straat, en houden ze van straat met weekendactiviteiten en extra studiebegeleiding.

ACHTERGROND

Kinderen zijn in Guatemala erg kwetsbaar, doordat er grote armoede heerst, de gewone scholing erg slecht is en er geen sociale voorzieningen zijn. Zeker in de leeftijd van ongeveer 10 tot 18 jaar hebben kinderen mogelijkheden en ondersteuning nodig om zich te kunnen ontplooien.

In Guatemala zijn deze mogelijkheden veelal niet beschikbaar waardoor kinderen veel tijd op straat moeten doorbrengen en daar vaak onder invloed van bendes in de (drugs)criminaliteit belanden. Of ze krijgen sociale problemen, waaronder onbedoelde zwangerschappen.

Met het project Kinderen van de Straat krijgt een groep van gemiddeld 200 kinderen een veelheid aan activiteiten te doen tijdens de avonden en weekeinden, zoals extra onderwijs (Engels, wiskunde, etc.) op de dr. Theo Bloemschool, of beroepsonderwijs op de Technische School.

Andere activiteiten zijn huiswerkbegeleiding, psychologische begeleiding, gezinsbegeleiding, beroepsoriëntatie, sociale vaardigheidstraining en weekendactiviteiten, o.a. sportwedstrijden en wandeltochten in de natuur. Al deze activiteiten worden begeleid door geschoolde vrijwilligers, waarbij ouders en andere gezinsleden natuurlijk ook betrokken worden. Hierdoor krijgen de kinderen een veel betere mogelijkheid voor een mooie toekomst.

Met dit project worden de faciliteiten op de scholen en op het sportveld maximaal benut voor de doelgroep en lokale gemeenschap. Iedereen heeft er baat bij!

PROJECTBESCHRIJVING KINDEREN VAN DE STRAAT

De Dr. Theo Bloemschool heeft een project voor 90 kinderen in de leeftijd van 10 tot 15 jaar opgezet.
Een deel van hen zit al op school maar neigt tot afhaken, een deel leeft nog op straat. Met het project ‘Kinderen van de Straat’ doen we het volgende:

  • Kinderen in jeugdbendes worden actief benaderd om naar school te komen.
  • De leerkrachten volgen bijscholing voor deze extra maatschappelijke taak.
  • Er is een actief comité van vrijwilligers. Moeders van succesvolle leerlingen begeleiden gebroken gezinnen onder leiding van een professional. Veel ouders zijn analfabeet, en weten dus niet wat onderwijs en huiswerk maken inhoudt. Door hen bij de scholing te betrekken en het nut van planning bij te brengen, raken zij geïnteresseerd.
  • Een maatschappelijk werker en een pedagoog begeleiden deze jongeren.
  • En door huiswerkbegeleiding worden deze kinderen “van de straat” gehouden.
  • In het weekend worden activiteiten georganiseerd zoals les in technische vaardigheden en sporttoernooien. Hieraan werkt ook de Technische School mee.
Weekendactiviteit: Hike naar de vulkaan.
Voor het eerst boven de wolken.
Kinderopvang van de armste
kinderen uit de buurt van de school.

GÉÉF OM DE TOEKOMST

VAN EEN KIND

HELP ONS HELPEN

Doneer voor Kinderen van de StraatUitleg doorlopende donatie: Met deze machtiging geef je toestemming aan Stichting Flor Ayuda om het gekozen bedrag doorlopend van je bankrekening af te schrijven. De machtiging voor automatische incasso’s kan op elk moment worden ingetrokken door een mail te sturen naar info@florayuda.nl. Tijdens het instellen van de machtiging maak je direct het gekozen bedrag over. Afhankelijk van de gekozen interval wordt het gekozen bedrag rond dezelfde tijd automatisch in de daaropvolgende periode afgeschreven.
Voorbeeld: je kiest voor een jaarlijkse donatie op 15 mei. De donatie wordt direct afgeschreven. In de daaropvolgende jaren wordt het bedrag rond dezelfde datum automatisch afgeschreven.