DONEER VOOR HET PROJECT

Studiebeurzen 'Leren is Leven'Uitleg jaarlijkse donatie: Met deze machtiging geef je toestemming aan Stichting Flor Ayuda om het gekozen bedrag doorlopend van je bankrekening af te schrijven. De donatie voor de studiebeurzen is standaard een jaarlijkse donatie. Tijdens het instellen van de machtiging maak je direct het gekozen bedrag over. De donatie wordt rond dezelfde tijd in de daaropvolgende jaren automatische afgeschreven. Uiterlijk een maand voor een aankomende automatische incasso kan de machtiging worden ingetrokken. Stuur daarvoor een mail naar info@florayuda.nl.
Voorbeeld: Je kiest voor een jaarlijkse donatie op 15 mei van dit jaar.
De jaarlijkse donatie wordt voor dit jaar direct afgeschreven. In de daaropvolgende jaren wordt het bedrag rond dezelfde datum automatisch afgeschreven.