OVER FLOR AYUDA

Stichting Flor Ayuda biedt ondersteuning aan kansarme kinderen in Guatemala, een ontwikkelingsland in Midden-Amerika.
Sinds de oprichting in 1996 hebben we met steun van particulieren, bedrijven, scholen en stichtingen veel projecten gerealiseerd op het gebied van onderwijs, voeding en medische zorg.

De donaties die wij ontvangen gaan voor 98% rechtstreeks naar de projecten in Guatemala. Alleen door de inzet van onze vrijwilligers hebben we dit mooie resultaat kunnen bereiken!

Stichting Flor Ayuda bestaat al ruim 20 jaar.

Wij zetten ons in voor kinderen uit de armste families in Guatemala.

NEDERLANDSE STICHTING VOOR KINDEREN IN GUATEMALA

Stichting Flor Ayuda stelt zich ten doel om kansarme kinderen te helpen op het gebied van gezondheidszorg, voeding en onderwijs. Wij zijn met name actief in Colonia El Milagro en Sacoj (beide gelegen in de gemeente Mixco). De regio bestaat voor een groot deel uit een verzameling van krottenwijken. Voorzieningen zoals riolering, drinkwater, gezondheidszorg en onderwijs zijn er niet of zeer gebrekkig.

Colonia El Milagro en Sacoj zijn nederzettingen in de periferie van Guatemala-Stad, waar veel ouders, en met name alleenstaande moeders (voor het grootste deel van het platteland gevluchte oorlogsweduwen), wonen in grote armoede. Kinderen gaan mee uit bedelen of hangen rond en belanden zo in de criminaliteit. Als gevolg van het ontbreken van enige ontwikkeling van de ouders zijn deze niet op de hoogte van de impact van onderwijs en dus niet gemotiveerd om hun kinderen naar school te sturen. Daardoor lopen de kinderen een groot risico om zich aan te sluiten bij drugsbendes en in de criminaliteit te belanden.

Een goede toekomst, voor ieder kind bereikbaar.

2

SCHOLEN

4

OPLEIDINGEN

500

KINDEREN

10

VRIJWILLIGERS

HET BEGIN VAN FLOR AYUDA

Dr. Theo Bloem verbleef in 1994 maandenlang in Guatemala. Tijdens zijn werk als artsvrijwilliger in de Clínica El Milagro, gelegen in de Colonia El Milagro van de gemeente Mixco (bij Guatemala-Stad), was hij geschrokken van de enorme sociale en economische achterstand van de bevolking.

Bij terugkeer in Nederland richtte hij met een groep gelijkgestemden de Stichting Flor Ayuda (letterlijk vertaald: “Bloem helpt”) op. Als doel van de stichting kozen wij voor het bieden van hulp aan de armste bevolking van Guatemala. In de eerste jaren van haar bestaan bestond dit vooral uit medisch-organisatorische en materiële hulp aan de Clínica El Milagro en aan een aantal gezondheidsposten in Indiaanse dorpen op het platteland. Ook werd directe materiële hulp aan veel arme families gegeven. Later hebben we geholpen bij het aanleggen van waterleidingen en huizen gebouwd voor vluchtelingen en ontheemden.

SAMENWERKING IN GUATEMALA

In Guatemala werkt Flor Ayuda nauw samen met de Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral (AGDI), en Asociación Guatemalteca de Servicios Médicos (AGSM). Dit zijn groepen van buurtbewoners die opkomen voor betere leefomstandigheden in de eigen wijken.

AGDI is een associatie voor integrale ontwikkeling (voornamelijk door goed onderwijs te verschaffen). AGSM heeft als belangrijkste activiteit het in stand houden van een kliniek voor de arme, kwetsbare bevolking van de wijken.