Gééf om de toekomst van een kind in Guatemala

DONATIEFORMULIERUitleg doorlopende donatie: Met deze machtiging geef je toestemming aan Stichting Flor Ayuda om het gekozen bedrag doorlopend van je bankrekening af te schrijven. De machtiging voor automatische incasso’s kan op elk moment worden ingetrokken door een mail te sturen naar info@florayuda.nl. Tijdens het instellen van de machtiging maak je direct het gekozen bedrag over. Afhankelijk van de gekozen interval wordt het gekozen bedrag rond dezelfde tijd automatisch in de daaropvolgende periode afgeschreven.
Voorbeeld: je kiest voor een jaarlijkse donatie op 15 mei. De donatie wordt direct afgeschreven. In de daaropvolgende jaren wordt het bedrag rond dezelfde datum automatisch afgeschreven.
Liever zelf een donatie overmaken? Dan kunt u een bedrag overmaken naar rekeningnummer NL55 FVLB 0225 5632 15 op naam van Flor Ayuda, eventueel onder vermelding van een specifiek project. Wilt u vanaf een buitenlandse bankrekening betalen, dan heeft u de volgende BIC-code nodig: FVLBNL22.