Helpen helpt!

ORGANISATIE

Sinds de oprichting van Stichting Flor Ayuda in 1996 hebben wij mogen rekenen op de steun van vele vrijwilligers. De leden van het bestuur en de commissie fondsenwerving zijn allen vrijwilligers. De donaties die wij ontvangen gaan voor 98% rechtstreeks naar de projecten.

Verantwoording
Wij besteden veel aandacht en tijd aan de fondsenwerving en aan de uitvoering van onze projecten. Wij werken daartoe al jaren samen met AGDI, een lokale vereniging. Aan de hand van behoeften formuleert AGDI de projecten en vraagt hiervoor onze steun. Als wij een project goedkeuren, zamelen wij geld in. AGDI voert de projecten uit en rapporteert hierover. Wij begeleiden en controleren de projecten.

Weinig onkosten
Van de donaties die Flor Ayuda ontvangt, gaat slechts ongeveer 2% op aan onkosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur en de vrijwilligers zich inzetten, zonder hun onkosten te declareren. Uw bijdrage komt dus bijna volledig ten goede aan de projecten in Guatemala!

Bestuur en commissie dragen bij
De bestuurders ontvangen per saldo geen salaris of andere beloning voor hun werk als bestuurslid. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding, welke zij allen direct terugstorten op de rekening van Stichting Flor Ayuda.

De bestuursleden en de leden van de Commissie Fondsenwerving besteden niet alleen hun tijd vrijwillig aan ons goede doel. Zij dragen jaarlijks ook nog eens financieel bij door middel van genereuze donaties!

Vrijwilligers

De leden van het bestuur en de commissie fondsenwerving zijn allen vrijwilligers. De donaties die wij ontvangen gaan voor 98% rechtstreeks naar de projecten.

Alois Knapen

Voorzitter / Penningmeester

Bedrijfseconoom, bestuurslid stichting M.L.S., gedurende de periode 1990-2013 directeur financiën en HRM bij PharmaPartners.

CONTACT

Gerard van Herel

Vice-voorzitter

Econoom, adviseur ontwikkelings-landen voor VN en bedrijven, docent Univ. Tilburg en T.U. Eindhoven. Directeur Herel Consult B.V.

CONTACT

Josée van Herel

Fondsenwerving

Gezinstherapeut, communicatietrainer. Gewoond in Ecuador, daar als vrijwilliger werkzaam in directie van een crèche en een kleuterschool.

CONTACT

Paul Bles

Bestuurslid

Jurist, was docent en decaan. Heeft een praktijk in coaching. Schrijft juridische studieboeken en is toetsenmaker voor uitgeverijen Boom en Edu'Actief.

CONTACT

Alette Verhagen

Secretaris

Alette is actief op veel vlakken, o.a. als creatieve duizendpoot.

CONTACT

Jos van der Linden

Bestuurslid

Jurist intellectueel eigendomsrecht.

CONTACT

Roger Toussaint

Bestuurslid

Adviseur duurzaamheid & regionale ontwikkeling.

CONTACT

Rosanne de Ruijter

Social media

Senior producer bij RTL Productions.

CONTACT

MEER WETEN OVER ONZE

WERKZAAMHEDEN?

ANBI Stichting
Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn erkend door de fiscus. Dus moeten wij bepaalde gegevens publiceren:

Naam: Stichting Flor Ayuda
Statutaire zetel: Goirle
RSIN-nummer: 816041039
KvK-nummer: 41098595 (download PDF)

Onze doelstelling
Flor Ayuda stelt zich ten doel om arme mensen in Guatemala te helpen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Verslag van werkzaamheden
Stichting Flor Ayuda werft fondsen in Nederland en verstrekt daarmee gelden ten behoeve van onderwijs en medische zorg in Guatemala.
Zij werkt daartoe samen met een lokale stichting: AGDI. Bekijk onze projecten voor meer informatie.

Financiële verantwoording
Ieder jaar vindt er accountantscontrole plaats en worden de jaarstukken van Stichting Flor Ayuda opgesteld. Dit wordt gratis voor ons gedaan.
Een exemplaar van de jaarstukken gaat naar de belastingdienst. Natuurlijk mag u kennisnemen van onze financiële gegevens. Onze jaarrekeningen vindt u op deze pagina.

Van de opbrengsten gaat meer dan 98% naar de goede doelen in Guatemala.

De kosten zijn maximaal 2% van de opbrengsten.