ORGANISATIE

Sinds de oprichting van Stichting Flor Ayuda in 1996 hebben wij mogen rekenen op de steun van vele vrijwilligers. De leden van het bestuur en de commissie fondsenwerving zijn allen vrijwilligers. De donaties die wij ontvangen gaan voor 98% rechtstreeks naar de projecten.

Verantwoording
Wij besteden veel aandacht en tijd aan de fondsenwerving en aan de uitvoering van onze projecten. Wij werken daartoe al jaren samen met AGDI, een lokale vereniging in Guatemala. Aan de hand van behoeften formuleert AGDI de projecten en vraagt hiervoor onze steun. Als wij een project goedkeuren, zamelen wij geld in. AGDI voert de projecten uit en rapporteert hierover. Wij begeleiden en controleren de projecten.

Weinig onkosten
Van de donaties die Flor Ayuda ontvangt, gaat slechts ongeveer 2% op aan onkosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur en de vrijwilligers zich inzetten, zonder hun onkosten te declareren. Uw bijdrage komt dus bijna volledig ten goede aan de projecten in Guatemala!

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen per saldo geen salaris of andere beloning voor hun werk als bestuurslid. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding, welke zij allen direct terugstorten op de rekening van Stichting Flor Ayuda.

De bestuursleden en de leden van de Commissie Fondsenwerving besteden niet alleen hun tijd vrijwillig aan ons goede doel. Velen van hen dragen jaarlijks ook nog eens financieel bij door middel van genereuze donaties!

Vrijwilligers

De leden van het bestuur en de commissie fondsenwerving zijn allen vrijwilligers. Van de donaties die wij ontvangen gaat 98% rechtstreeks naar de projecten.

Teun Jaspers

Voorzitter

CONTACT

Alois Knapen

Penningmeester

CONTACT

Josée van Herel

Bestuurslid

CONTACT

Remco Hobbelen

Bestuurslid

CONTACT

Roger Toussaint

Bestuurslid

CONTACT

Ineke de Haan

Algemeen vrijwilliger

CONTACT

Pia Bloem

Algemeen vrijwilliger

CONTACT

Tinie Rovers

Algemeen vrijwilliger

CONTACT

Delcy Vidal Morales

Algemeen vrijwilliger

CONTACT

MEER WETEN OVER ONZE

WERKZAAMHEDEN?

ANBI Stichting
Stichting Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn erkend door de fiscus. Dus moeten wij bepaalde gegevens publiceren:

Naam: Stichting Flor Ayuda
Statutaire zetel: Drimmelen
RSIN-nummer: 816041039
KvK-nummer: 41098595 (download PDF)

Statuten inzien? (download PDF)

De meest recente contactgegevens zijn te vinden onze contactpagina.

Onze doelstelling
Stichting Flor Ayuda stelt zich ten doel om arme mensen in Guatemala te helpen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

RSIN-nummer: 816041039

Onze projecten
Stichting Flor Ayuda werft fondsen in Nederland en verstrekt daarmee gelden ten behoeve van onderwijs en medische zorg in Guatemala. Zij werkt daartoe samen met een lokale stichting: AGDI. Bekijk onze projecten voor meer informatie.

Financiële verantwoording
Ieder jaar vindt er accountantscontrole plaats en worden de jaarstukken van Stichting Flor Ayuda opgesteld. Dit wordt gratis voor ons gedaan. Een exemplaar van de jaarstukken gaat naar de Belastingdienst. Natuurlijk mag u kennisnemen van onze financiële gegevens. Onze jaarrekeningen – inclusief het verslag van onze werkzaamheden – vindt u op deze pagina.

Van de opbrengsten gaat meer dan 98% naar de projecten in Guatemala.

Onze jaarlijkse kosten zijn maximaal 2% van de opbrengsten.