VISIE & WERKWIJZE

Visie
Omdat echte verbetering alleen uit de mensen zelf kan voortkomen, stimuleert Flor Ayuda de zelfwerkzaamheid en sociale betrokkenheid bij de projecten. Het speerpunt van de huidige activiteiten ligt op scholing, want zonder opleiding komen de kinderen niet verder.

Speerpunten
Om de eeuwenlang onderdrukte bevolking op weg te helpen naar een betere toekomst geloven wij dat onderwijs een van de speerpunten moet zijn. Sedert 2001 zijn er door de stichting zeven scholen gebouwd. We steunen de Dr. Theo Bloemschool en de Technische School. En er is een studiebeurzenprogramma opgericht voor leerlingen van basis-, voortgezet-, en beroepsonderwijs. Door deze programma’s zijn nu al elk jaar zo’n 700 kinderen verzekerd van een goede opleiding.

Weinig onkosten
Van de donaties die Flor Ayuda ontvangt, gaat slechts ongeveer 2% op aan onkosten. Dit percentage is zo laag omdat het bestuur en de vrijwilligers zich inzetten, zonder hun onkosten te declareren. Uw bijdrage komt dus bijna volledig ten goede aan de projecten in Guatemala!

Bestuur en commissie dragen bij
De bestuurders ontvangen per saldo geen salaris of andere beloning voor hun werk als bestuurslid. Zij ontvangen een vrijwilligersvergoeding, welke zij allen direct terugstorten op de rekening van Stichting Flor Ayuda.

De bestuursleden en de leden van de Commissie Fondsenwerving besteden niet alleen hun tijd vrijwillig aan ons goede doel. Velen van hen dragen jaarlijks ook nog eens financieel bij door middel van genereuze donaties!

Elke Guatemalteek heeft recht op een menswaardig bestaan.

Voor velen geldt: hoe graag men het ook wil, op eigen kracht is dat nog niet mogelijk. Samen met u helpen wij!

Fondsenwerving

Onze eerste taak is natuurlijk gelden in te zamelen om projecten tot stand te kunnen brengen. We hebben een samenwerkingspartner ter plaatse die door ons wordt aangestuurd. Op deze manier zorgen wij dat daar projecten worden opgezet en uitgevoerd. Voor het realiseren van haar activiteiten kan Flor Ayuda alle steun gebruiken. Met hulp van particulieren, bedrijven, scholen, ziekenhuizen, kerken, stichtingen en verenigingen konden wij al veel arme mensen in Guatemala helpen.

Commissie Fondsenwerving
Flor Ayuda heeft een Commissie Fondsenwerving, die bestaat uit personen die zich verbonden voelen met Guatemala en de Maya-bevolking. De Commissie Fondsenwerving zamelt geld in door middel van acties, geeft voordrachten en adviseert bij uit te voeren acties.

AGDI
Stichting Flor Ayuda werkt nauw samen met AGDI (Asociación Guatemalteca de Desarrollo Integral) in Guatemala; een burgerinitiatief uit 1969. Zij staan voor verbetering op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs. AGDI formuleert in samenwerking met Flor Ayuda de projecten op basis van de behoeften en vraagt vervolgens steun aan. Na goedkeuring worden fondsen geworven, welke aan AGDI worden overgemaakt. AGDI voert de projecten uit en rapporteert hierover aan Stichting Flor Ayuda. Bestuursleden brengen periodiek een bezoek aan Guatemala en controleren en evalueren de projecten ter plaatse.

HISTORIE VAN AGDI

AGDI heeft een bestuur met als drijvende kracht en directeur: Vitalino Cuca. Voor overleg met met donateurs en fondsenwerving komt Vitalino Cuca soms naar Nederland. Hij schrijft ons over de dromen, de moed en het doorzettingsvermogen van AGDI: Dromen…. en wat werkelijkheid werd !

Gezondheidszorg
“Het begon in El Milagro, één van de eerste sloppenwijken die aan de randen van de ravijnen bij de hoofdstad Guatemala ontstonden (ook wel gordels van ellende genoemd). Als verontruste buren kwamen we bij elkaar om te overleggen wat we konden doen aan de mensonterende leefomstandigheden. Ons eerste succes was de komst van een vrijwillige dokter voor 2×2 uur per week. Dankzij hulp uit het buitenland staat er nu een kleine kliniek met basale vormen van zorg tegen een prijs die door de wijkbewoners op te brengen is. Ook op het platteland zijn gezondheidsposten gerealiseerd.”

Schoon drinkwater
“In 1975 startte AGDI drinkwaterprojecten . Er waren geen openbare voorzieningen, ook geen drinkwater. Na vele jaren zoeken en pleiten is financiele hulp gekomen uit Zwitserland, Oostenrijk en Nederland. Nu is er schoon drinkwater in El Milagro, Lo de Bran, Chahal en Sacoj. Coöperaties beheren deze voorzieningen.”

En… het onderwijs
“Een belangrijke oorzaak van achterstand is het gebrek aan onderwijs. Vanaf 1998 zijn 7 scholen gebouwd met hulp van o.a. Stichting Flor Ayuda. Een klein klasje in onze tuin leidde uiteindelijk tot een basisschool, de “Escuela Dr. Bloem” en een school voor beroepsonderwijs het “Instituto Tecnológico Dr. Bloem”, met jaarlijks ruim 750 leerlingen. De helft van de leerlingen bestaat uit meisjes, ook bij de beroepsopleidingen. Daarnaast organiseren we vrouwencursussen. Allen krijgen de kans kennis te vergaren, zich als mens te ontwikkelen en een vakdiploma te halen om zo voor zichzelf en hun familie te kunnen zorgen.”