SCHENKEN MET BELASTINGVOORDEEL

Wilt u het werk van Stichting Flor Ayuda voor meerdere jaren steunen met een gift? Dan kunt u gebruik maken van een periodieke schenking met belastingvoordeel. Normaal gesproken zijn donaties alleen gedeeltelijk aftrekbaar en alleen als ze tot 10% van uw verzamelinkomen bedragen.

Met een schenkingsovereenkomst geldt deze regel niet en is uw gift volledig aftrekbaar. Dat kan oplopen tot wel 52% van uw donatie! Voordelig voor u. Maar u kunt er natuurlijk ook voor kiezen om uw gift aan Stichting Flor Ayuda te verhogen, zonder dat het u meer kost. Op deze pagina vindt u meer informatie over de mogelijkheden.

Wist u dat u met een periodieke schenking extra kunt doneren, zonder dat u meer betaalt?

WAT IS PERIODIEK SCHENKEN?

De term ‘periodiek schenken’ kan wat verwarrend zijn, want niet alle structurele donaties vallen hieronder. De belangrijkste voorwaarde is dat uw donatie moet zijn vastgelegd in een schenkingsovereenkomst voor minimaal 5 jaar. Een schenkingsovereenkomst kan voor schenkingen vanaf € 250,- per jaar worden aangegaan. U maakt daarmee veel impact op onze missie!

U kunt zelf bepalen of u dat jaarbedrag verdeeld in meerdere bedragen, en bijvoorbeeld elke maand een deel van het jaarlijkse bedrag aan Stichting Flor Ayuda doneert, of dat u het jaarlijkse bedrag in één keer doneert.

Deze overeenkomst kunt u alleen aangaan voor toekomstige giften. Donaties die u vóór de ingangsdatum van de overeenkomst aan Stichting Flor Ayuda schonk mogen van de Belastingdienst dus niet worden meegerekend.

WAT IS MIJN VOORDEEL ALS DONATEUR?

Het grote voordeel voor u is dat uw gift volledig aftrekbaar is van uw belastbaar inkomen en dus een deel van uw gift terugkrijgt van de Belastingdienst. Door de schenking schriftelijk vast te leggen, kunt u:

  • meer geld overhouden aan uw jaarlijkse schenkingen; of
  • meer schenken zonder dat het u meer kost.

Het belastingvoordeel is afhankelijk van uw inkomen, het inkomen van uw fiscale partner en de leeftijd van u beiden. Dit voordeel kan wel oplopen tot 52%! Het inkomstenbelastingvoordeel kunt u berekenen met de schenkcalculator.

Een schenkingsovereenkomst kan voor schenkingen vanaf € 250,- per jaar worden aangegaan.

EENVOUDIG GEREGELD

U kunt uw periodieke schenking meteen vastleggen in een schenkingsovereenkomst. U kunt daarvoor gebruik maken van het formulier ‘Periodieke gift in geld’ van de Belastingdienst. De overeenkomst kunt u, volledig ingevuld en ondertekend, naar ons e-mailen of per post toesturen.

Als u een periodieke schenking aangaat, stoppen we automatisch uw eventuele huidige doorlopende donaties. Zo voorkomen we dat u dubbel betaalt!

WAT IS HET VOORDEEL VOOR FLOR AYUDA?

Met een schenkingsovereenkomst kan Stichting Flor Ayuda rekenen op uw structurele steun. Zo winnen wij vertrouwen en krijgen de financiële middelen om onze doelstellingen te behalen. Schenkt u uw belastingvoordeel mee, dan kunnen wij bovendien op een groter bedrag rekenen terwijl u hiervoor niet meer hoeft te betalen!

ANBI STICHTING

Stichting Flor Ayuda is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich nagenoeg geheel inzet voor het algemeen belang. De Belastingdienst stelt voorwaarden aan een organisatie die een ANBI wil zijn. Een organisatie die daaraan voldoet, krijgt de ANBI-status. Dat is aantrekkelijk voor donateurs omdat giften aan een ANBI belastingvoordeel kunnen opleveren. Dit geldt zowel voor losse giften via de giftenaftrek als via de periodieke giften.

RSIN nummer: 816041039