GEREALISEERDE PROJECTEN

STICHTING FLOR AYUDA WAS AL ACTIEF TUSSEN

1994 t/m 2011

Medische zaken

2010-2011

Aanschaf röntgen- en echoapparaat en medische hulpmiddelen i.s.m. Cordaid

gezondheidszorg

Bouw Technische School

2008-2009

Bouw en inrichting school voor autotechniek, horeca, elektro- en computer-techniek.

educatie

Integrale ontwikkeling van Sacoj Chiquito

2005-2009

Scholenbouw, opzet van cursussen en verbetering van de vuilnisafvoer.

educatie

School Llano Largo

2004

Bouw van een school en vrouwencursussen.

educatie

Hulp Chahal

2003

Economische hulp aan een boerencoöperatie. Watervoorziening en een opleiding.

ontwikkeling

Huizenbouw

2002

Bouwen van huisjes voor slachtoffers van de orkaan Mitch. Bewoners deden veel zelf.

ontwikkeling

Instituto Quetzal

2001

Leermiddelen en studiebeurzen.

educatie

School Sacoj Chiquito

2000

Bouw basisschool (750 lln.), koop leermiddelen, opzet alfabetiseringscursussen.

educatie

La Joyita

1999

Bouw van een basisschool in El Milagro.

educatie

Chisec en Samacoch

1999

Oprichting van 2 gezondheidsposten.

gezondheidszorg

ACOVA

1999

El Milagro: aanleg van een waterleidingsysteem.

ontwikkeling

San Vicente Pacaya

1999

Steun aan landbouwcoöperatie Mutua Ayuda, verbetering van productie en marketing.

ontwikkeling

Brandweerauto

1998

Aanschaf van een brandweerauto.

ontwikkeling

Los Bracitos

1997

Aanschaf van een tractor voor een boerencoöperatie.

ontwikkeling

Medische zorg en hulp

1994 - 1996

Dr. Theo Bloem werkte als arts in de Jac de Wit kliniek en zamelde medische materialen en hulpgoederen in.

gezondheidszorg