GEREALISEERDE PROJECTEN

Nieuw laslokaal | 2017

De werkzaamheden in de werkplaats vragen vrij veel ruimte en er zijn werkzaamheden die een veiligheidsrisico geven. Om dit te verbeteren hebben wij recentelijk een semi-overdekt laspraktijklokaal gerealiseerd.

Uitbreiding Technische School | 2018

De capaciteit van de lokalen was onvoldoende voor het groeiende aantal studenten en de interesse in een brede beroepsopleiding. Stichting Flor Ayuda startte daarom een project voor 3 nieuwe opleidingen en 4 nieuwe lokalen.

Kliniek ‘El Milagro’ | 2014

In de Colonia El Milagro functioneert sedert 1994 een klein ziekenhuis. De kliniek is gebouwd met steun van Memisa en bouwbedrijf Van der Linden. De afgelopen jaren is er subsidie gegeven voor operaties van de allerarmsten.

STICHTING FLOR AYUDA WAS AL ACTIEF TUSSEN

1994 t/m 2011

Medische zaken

2010-2011

Aanschaf röntgen- en echoapparaat en medische hulpmiddelen i.s.m. Cordaid

gezondheidszorg

Bouw Technische School

2008-2009

Bouw en inrichting school voor autotechniek, horeca, elektro- en computer-techniek.

educatie

Integrale ontwikkeling van Sacoj Chiquito

2005-2009

Scholenbouw, opzet van cursussen en verbetering van de vuilnisafvoer.

educatie

School Llano Largo

2004

Bouw van een school en vrouwencursussen.

educatie

Hulp Chahal

2003

Economische hulp aan een boerencoöperatie. Watervoorziening en een opleiding.

ontwikkeling

Huizenbouw

2002

Bouwen van huisjes voor slachtoffers van de orkaan Mitch. Bewoners deden veel zelf.

ontwikkeling

Instituto Quetzal

2001

Leermiddelen en studiebeurzen.

educatie

School Sacoj Chiquito

2000

Bouw basisschool (750 lln.), koop leermiddelen, opzet alfabetiseringscursussen.

educatie

La Joyita

1999

Bouw van een basisschool in El Milagro.

educatie

Chisec en Samacoch

1999

Oprichting van 2 gezondheidsposten.

gezondheidszorg

ACOVA

1999

El Milagro: aanleg van een waterleidingsysteem.

ontwikkeling

San Vicente Pacaya

1999

Steun aan landbouwcoöperatie Mutua Ayuda, verbetering van productie en marketing.

ontwikkeling

Brandweerauto

1998

Aanschaf van een brandweerauto.

ontwikkeling

Los Bracitos

1997

Aanschaf van een tractor voor een boerencoöperatie.

ontwikkeling

Medische zorg en hulp

1994 - 1996

Dr. Theo Bloem werkte als arts in de Jac de Wit kliniek en zamelde medische materialen en hulpgoederen in.

gezondheidszorg