Vrouwencursussen 'Mujeres Fuertes'

Tussen 2006 en 2010 zijn we voor het eerst gestart met de cursussen voor vrouwen. Wegens een gebrek aan fondsen hebben we de cursussen lange tijd niet kunnen uitvoeren. Het versterken van de positie van de vrouw als spil in de gemeenschap is van uiterst belang. In 2019 willen we daarom opnieuw starten met het project ‘Mujeres Fuertes’.

De cursussen en de bijbehorende praktische begeleiding zijn bedoeld om de gemeenschap verder te versterken, zodat de mensen zelf sturing aan hun leven kunnen geven. De ontwikkeling van vrouwen staat daarbij centraal. Door met elkaar te praten over hun concrete problemen en hiervoor zelf oplossingen te zoeken, worden op een natuurlijke manier vrouwengroepen gevormd, die als een sociaal vangnet gaan dienen. De organisatie van de cursussen is in handen van een maatschappelijk werkster. Inmiddels hebben honderden vrouwen deze cursussen gevolgd.

Er is aandacht voor:

  • Hygiëne
  • Voeding
  • Opvoeding en gezinsplanning
  • Zelfvertrouwen en weerbaarheid
  • Economische onafhankelijkheid
  • Alfabetisering

Cursussen 
Om hen te helpen financieel minder afhankelijk te worden, zijn er de volgende cursussen:

  • Bakken en koken
  • Naaien en verstellen
  • Kleine huishoudelijke reparaties uitvoeren