Dr. Theo Bloemschool

In 2002 brachten Theo Bloem en Josée van Herel een bezoek aan Vitalino Cuca, de contactpersoon van AGDI in Guatemala. Het viel hen op dat er zoveel kinderen in Sacoj Chiquito op straat liepen te “lummelen”. Er bestaat in Guatemala ook een leerplicht, maar als er geen school is, dan houdt het op. Zo ontstond het idee om een school voor basisonderwijs te gaan bouwen.

Onderwijs 
In mei 2005 is de bouw (eerste fase) van de Dr. Theo Bloemschool voltooid. In 2007 volgde de tweede fase en kwam de capaciteit op 500 leerlingen. Behalve basisonderwijs wordt er ook voortgezet onderwijs gegeven. In de jaren daarna is er veel aan gedaan om de school verder uit te breiden en de kwaliteit te vergroten. Ook vandaag de dag krijgen vele honderden leerlingen degelijk onderwijs van goed opgeleide docenten. Ook in het weekend wordt onderwijs gegeven aan jongeren en volwassenen.

PROJECTBESCHRIJVING

In de Dr. Theo Bloemschool is een nieuw onderwijssysteem ingevoerd, waarbij met klassen van 30 leerlingen wordt gewerkt (op de staatsscholen: 60 à 70 in een klas…). Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. De ouders worden betrokken bij het onderwijs. De meeste ouders zijn analfabeet, daarom komen zij regelmatig naar school om de vorderingen van hun kinderen mondeling te bespreken.

Plannen 
Uitgangspunt bij alle plannen mbt de Bloemschool is de integratie van de verschillende projecten zodat er synergie-voordelen ontstaan. De leerlingen en hun familie en de leraren kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de technische school, de bibliotheek en het zwembad.

Kinderen, ouders en leraren kunnen ook een onderlinge verzekering afsluiten tegen ongevallen. Behandeling bij ongevallen gebeurt dan in de Clìnica El Milagro.

Stichting Flor Ayuda is nog druk met het inzamelen van fondsen voor het beheer en onderhoud van de school.

Vooraanzicht van de Dr. Theo Bloemschool
in Guatemala.
Muziekles voor de kleintjes op de
Dr. Theo Bloemschool.