Medisch fonds 'El Alivio'

In de Colonia El Milagro functioneert sedert 1994 een klein ziekenhuis voor de armen –  Kliniek ‘El Milagro’De kliniek functioneert inmiddels geheel zelfstandig. In de kliniek doet zich echter regelmatig de situatie voor, dat een operatie of andere behandeling nodig is, maar dat de mensen het niet zelfstandig kunnen betalen.

Medische zorg is voor veel mensen die onder de armoedegrens leven onbetaalbaar of onbereikbaar. Vooral in afgelegen gebieden komt medische hulp vaak te laat of kunnen mensen zich niet laten vervoeren naar een dokter of ziekenhuis. Makkelijk te verhelpen kwaaltjes kunnen zo een fatale uitwerking hebben.

Met het Medisch Fonds ‘El Alivio’ wil Stichting Flor Ayuda dit hartverscheurend probleem helpen verlichten. Ingeval van een ernstige situatie kunnen mensen een beroep doen op dit fonds voor bijvoorbeeld het ondergaan van een operatie of de aanschaf van medicijnen.

Financiële hulp

Met het medisch fonds kunnen we financiële hulp steun geven bij doktersconsulten, de aanschaf van medicijnen, benodigde onderzoeken / operaties of een ziekenhuisopname.

VERWACHTE RESULTATEN

Het komt ongeveer 35 keer per jaar voor dat mensen de kosten voor een operatie of behandeling niet kunnen betalen. Alleen als hiervoor geld beschikbaar komt, kunnen operaties gerealiseerd worden voor deze mensen. Hiervoor is ook een aanvulling van de voorraad medicijnen nodig.

Met het Medisch Fonds ‘El Alivio fonds’ zullen 35 patiënten per jaar geholpen kunnen worden. De kosten van een operatie/ behandeling zijn gemiddeld 6.000 Quetzal (ongeveer € 695). De patiënten dragen naar eigen draagkracht bij. Geschat wordt dat men ongeveer de helft van de kosten van de operatie en medicijnen kunnen dragen.

Ook de polipatiënten van de ‘El Milagro’ kliniek zullen baat hebben bij een uitbreiding van de voorraad medicijnen. Een bijkomend gevolg van de verhoogde activiteit is, dat dit leidt tot positieve geldstromen voor de kliniek als geheel, omdat de verschillende onderzoeken door de patiënten zelf betaald worden en extra opbrengsten opleveren.

GEEF VOOR

MEDISCHE HULP

HELP ONS HELPEN

Doneer voor 'El Alivio'SEPA-incasso: met deze machtiging geeft je toestemming aan Stichting Flor Ayuda om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar jouw bank om het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven, en aan je bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van je rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Flor Ayuda. Je kan de machtiging voor komende incasso’s te alle tijden weer intrekken via e-mail.