UITBREIDING TECHNISCHE SCHOOL

De technische school in Sacoj kende in 2017 drie opleidingen; namelijk autotechniek, computerkunde en een koksopleiding. De school heeft al vele afgestudeerden opgeleverd. De capaciteit van de lokalen was onvoldoende voor het groeiende aantal studenten. Naast de interesse in technisch beroepsonderwijs was er een grote behoefte aan uitbreiding tot een brede beroepsopleiding.

Stichting Flor Ayuda startte daarom een project om de school uit te breiden met 3 nieuwe opleidingen: grafisch ontwerp, commercieel en administratie.

Voor de benodigde extra capaciteit en nieuwe opleidingen moest de school uitgebreid worden met 4 lokalen, een mediatheek en een werk- en vergaderruimte voor de leraren. Tevens moest de benodigde losse inrichting, computers en audiovisuele middelen om modern onderwijs te kunnen geven, aangeschaft worden. De bouw moest gerealiseerd worden als een extra bouwlaag op een bestaand gebouw. De totale benodigde investering was € 135.000.

Dit project is succesvol afgerond in 2018.

Wat waren de doelstellingen van het project?
Met dit project ontstaat de mogelijkheid voor de arme jeugd van Sacoj om een opleiding te volgen die hen in staat stelt te ontsnappen aan de armoede, en er wordt voorkomen dat ze in de drugscriminaliteit vervallen door het gebrek aan andere mogelijkheden.

Daarnaast zal het de financiële situatie van de school verbeteren, zodat deze minder afhankelijk wordt van buitenlandse financiering. De reële verwachting is namelijk dat door de uitbreiding van de capaciteit de inkomsten uit schoolgelden zullen toenemen.

Financiering van het project
Voor het project was een investering nodig van € 135.000,-. Stichting Flor Ayuda zocht daarvoor ondersteuning bij donateurs en medefinanciering van Stichting Wilde Ganzen. Voor de financiering hebben enkele donateurs samen een bedrag van € 70.000 toegezegd. Het totaal van € 90.000 werd door Wilde Ganzen met een premie van 50% verhoogd tot de benodigde € 135.000. Wij zijn daar zeer dankbaar voor!