Technische school

In 2005 is met hulp van Flor Ayuda in de wijk Sacoj van de gemeente Mixco, een school voor basis én voortgezet onderwijs gestart. De leerlingen van deze school komen uit arme families. In de regio bestond geen mogelijkheid om aansluitend een vakopleiding te volgen, terwijl er een enorme behoefte aan vaklieden is. Met een vakdiploma op zak kunnen deze jongens en meisjes een goed inkomen verwerven voor zichzelf en hun families.

Stichting Flor Ayuda heeft daarom in Nederland fondsen geworven om de bouw van een technische school en de exploitatie voor de eerste twee jaar mogelijk te maken. De Lions Club Tilburg Regte Heide, Impulsis, COFRA Foundation, Pellikaan Bouwbedrijf, HEVO en ASML Foundation leverden een grote bijdrage. In 2008 kon de grond in Sacoj worden aangekocht en startte de bouw. In 2009 werd de school afgebouwd en werden de eerste praktijklokalen ingericht, waar onderwijs wordt gegeven op de opleidingen autotechniek, computertechniek en professioneel koken.

PROJECTBESCHRIJVING

Jaarlijks zijn er circa 160 leerlingen, zoveel mogelijk gelijk verdeeld over jongens en meisjes. Er wordt naar vermogen schoolgeld betaald door de ouders of door de leerlingen zelf, die naast het onderwijs ook werk kunnen hebben. De school heeft elk jaar extra geld nodig voor de exploitatie, aanvulling van de inventaris en oefenmateriaal.

Stichting Flor Ayuda zal de komende jaren de school nog ondersteunen. De directie van de school ontwikkelt commerciële activiteiten, zoekt steun bij bedrijven waar afgestudeerden een baan krijgen en spant zich in om bij het Ministerie van Onderwijs en de gemeente Mixco jaarlijks subsidie te krijgen. Men wil zo snel mogelijk onafhankelijk worden van buitenlandse hulp. Daarnaast onderzoeken we of we een studiefinancierings-systeem kunnen opzetten. De leerlingen krijgen dan een lening die ze later terugbetalen.

Filmpje van de Technische school