JAARVERSLAGEN

Natuurlijk mag iedere geïnteresseerde exact weten hoe wij onze financiën regelen, wat wij ontvangen en wat wij uitgeven. Stichting Flor Ayuda legt deze informatie jaarlijks vast d.m.v. jaarrekeningen en jaarverslagen.

 

Voor de duidelijkheid een korte uitleg. Een jaarrekening is het cijfermatig overzicht, wat door de accountant wordt beoordeeld en goedgekeurd.  Een jaarverslag geeft het verhaal achter de cijfers en omschrijft wat we doen.

Stichting Flor Ayuda bestaat al ruim 20 jaar.

Wij zetten ons in voor kinderen uit de armste families in Guatemala.