Helpen helpt!

Goed doel in uw testament opnemen?

Overweegt u Stichting Flor Ayuda te laten delen in uw nalatenschap?
Leg dan uw wensen vast in een testament. Natuurlijk is het wel belangrijk om dan de juiste tenaamstelling aan te houden in het testament.

Wij hebben de juiste tenaamstelling voor u klaargezet:
Stichting Flor Ayuda, Statutair gevestigd in Drimmelen, Kantoorhoudend: Buitendijk 3, 4924 EG Drimmelen, Ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 41098595, Ten behoeve van Stichting Flor Ayuda of haar rechtsopvolger.

Een testament laten opmaken is heel eenvoudig. U kunt daarvoor onderstaande drie stappen volgen:

Stap 1. Kiezen voor erfstelling of legaat

Kies in uw testament voor 1 van de 2 opties:

  • Legaat toekennen aan Stichting Flor Ayuda
    Een legaat toekennen houdt in dat u een goed nalaat aan Stichting Flor Ayuda. Bijvoorbeeld een schilderij, huis, effectenportefeuille of een bepaald bedrag.
  • Stichting Flor Ayuda benoemen als (mede-)erfgenaam
    Als u Flor Ayuda benoemt als erfgenaam, bepaalt u zelf voor welk percentage Stichting Flor Ayuda in uw nalatenschap deelt.

Over erfstellingen en legaten aan Stichting Flor Ayuda wordt geen erfbelasting geheven omdat wij een ANBI-status hebben.

Stap 2. Bespreek uw wensen met de notaris

De notaris maakt uw testament op. Tijdens het eerste gesprek vertelt u de notaris wat uw wensen zijn. De notaris informeert u daarbij over de mogelijkheden en kosten. Vervolgens zal de notaris u vertellen wat u het beste kunt doen.

Stap 3. Het testament ondertekenen

Op basis van uw wensen stelt de notaris een ontwerptekst op. Deze ontvangt u per post, met een toelichting. Samen met de notaris neemt u de tekst goed door en kunt u eventueel wijzigingen aanbrengen. Als alles naar wens is, ondertekent u het testament. De notaris stuurt u vervolgens een afschrift en alles is geregeld.

MEER WETEN OVER DE

DE FISCALE ASPECTEN?

ANBI Stichting
Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wij zijn erkend door de fiscus. Dat betekent dat wij bepaalde gegevens moeten publiceren.

Naam: Stichting Flor Ayuda
Statutaire zetel: Rijen
RSIN-nummer: 816041039

Onze contactgegevens vindt u hier.

Onze doelstelling
Flor Ayuda stelt zich ten doel om arme mensen in Guatemala te helpen op het gebied van gezondheidszorg en onderwijs.

Giften: beperkt aftrekbaar voor de inkomstenbelasting
Stichting Flor Ayuda is door de belastingdienst erkend als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor zijn uw eenmalige of periodieke giften aftrekbaar voor de inkomstenbelasting volgens de geldende regels. Kort samengevat betekent dat uw giften samengeteld, minus 1% van uw drempelinkomen, aftrekbaar zijn (giften zijn aftrekbaar tot maximaal 10% van uw verzamelinkomen).

Verslag van werkzaamheden
Stichting Flor Ayuda werft fondsen in Nederland en versterkt daarmee gelden ten behoeven van onderwijs en medische zorg in Guatemala.
Zij werkt daartoe samen met een lokale stichting: AGDI. Bekijk onze projecten voor meer informatie over onze projecten.

Financiële verantwoording
Ieder jaar vindt er accountantscontrole plaats en worden de jaarstukken van Stichting Flor Ayuda opgesteld. Dit wordt gratis voor ons gedaan.
Een exemplaar van de jaarstukken gaat naar de belastingdienst. Natuurlijk mag u kennisnemen van onze financiële gegevens. Onze jaarrekeningen vindt u op deze pagina.

Van de opbrengsten gaat meer dan 98% naar de goede doelen in Guatemala.

De kosten zijn maximaal 2% van de opbrengsten.