DONEER VOOR HET PROJECT

'Kinderen van de Straat'SEPA-incasso: met deze machtiging geeft u toestemming aan Stichting Flor Ayuda om doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven, en aan uw bank om doorlopend het overeengekomen bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van Stichting Flor Ayuda. Je kan de machtiging ten alle tijden weer intrekken via e-mail.