logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Projecten > Uitbreiding Technische school met 4 lokalen

Daarnaast zal het de financiële situatie van de school verbeteren, zodat deze minder afhankelijk wordt van buitenlandse financiering. De reële verwachting is namelijk dat door de uitbreiding van de capaciteit de inkomsten uit schoolgelden zullen toenemen.

Financiering van het project
Voor het project is een investering nodig van
€ 135.000,-. Flor Ayuda zoekt daarvoor ondersteuning door donateurs en medefinanciering van Wilde Ganzen. Voor de financiering hebben enkele donateurs samen een bedrag van € 70.000 toegezegd. We hebben nog € 20.000 nodig. Het totaal van € 90.000 zal dan door Wilde Ganzen met een premie van 50% verhoogd worden tot de benodigde € 135.000. Voor deze verhoging is inmiddels een toezegging ontvangen van Wilde Ganzen! Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

Doet u mee? Flor Ayuda zoekt nog fondsen voor deze uitbreiding met nieuwe opleidingen. Wilt u helpen? Heel graag. Lees verder over hoe dat kan...

Een vakdiploma =
inkomen voor kind en familie.