logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Projecten > Technische school

Exploitatie
Jaarlijks zijn er circa 160 leerlingen, zoveel mogelijk gelijk verdeeld over jongens en meisjes. Er wordt naar vermogen schoolgeld betaald door de ouders of door de leerlingen zelf, die naast het onderwijs ook werk kunnen hebben. De school heeft elk jaar extra geld nodig voor de exploitatie, aanvulling van de inventaris en oefenmateriaal.

Flor Ayuda zal de komende jaren de school nog ondersteunen. De directie van de school ontwikkelt commerciële activiteiten, zoekt steun bij bedrijven waar afgestudeerden een baan krijgen en spant zich in om bij het Ministerie van Onderwijs en de gemeente Mixco jaarlijks subsidie te krijgen. Men wil zo snel mogelijk onafhankelijk worden van buitenlandse hulp. Daarnaast onderzoeken we of we een studiefinancierings-systeem kunnen opzetten. De leerlingen krijgen dan een lening die ze later terugbetalen.

Wilt u helpen? Heel graag. Lees verder over hoe dat kan...

Een vakdiploma =
inkomen voor kind en familie.