logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Projecten > Laslokaal Technische school

Materiaal voor het laslokaal.
Er is nog meer nodig om het nieuwe laslokaal optimaal bruikbaar te maken. We denken daarbij aan lasapparatuur, snijapparatuur, gebruiksmaterialen etc. etc.
Doet u mee? Wilt u uw gift overmaken op rekening nummer NL55 FVLB 0225 5632 15 ten name van Stichting Flor Ayuda?

Flor Ayuda zoekt fondsen voor verdere verbetering van de opleiding autotechniek, maar ook voor nieuwe opleidingen.

Wilt u helpen? Heel graag. Lees verder over hoe dat kan...

Een vakdiploma =
inkomen voor kind en familie.