logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Projecten > Dr. Theo Bloemschool

In de Dr. Theo Bloemschool is een nieuw onderwijssysteem ingevoerd, waarbij met klassen van 30 leerlingen wordt gewerkt (op de staatsscholen: 60 à 70 in een klas...). Leerlingen worden gestimuleerd om zelfstandig te werken. De ouders worden betrokken bij het onderwijs. De meeste ouders zijn analfabeet, daarom komen zij regelmatig naar school om de vorderingen van hun kinderen mondeling te bespreken.

Plannen
Uitgangspunt bij alle plannen mbt de Bloemschool is de integratie van de verschillende projecten zodat er synergie-voordelen ontstaan. De leerlingen en hun familie en de leraren kunnen gebruik maken van de faciliteiten van de technische school, de bibliotheek en het zwembad.

Kinderen, ouders en leraren kunnen ook een onderlinge verzekering afsluiten tegen ongevallen. Behandeling bij ongevallen gebeurt dan in de Clìnica El Milagro.


Filmpje van onze Bloemscholen!

Klik hier voor het filmpje van AGDI over de Theo Bloemschool voor basis- en voortgezet onderwijs.

De Bloemschool ontwikkelt
kinderen tot zelfstandigheid!