logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

Projecten > Afgerond

School Sacoj Chiquito
Bouw basisschool (750 lln.), koop leermiddelen, opzet alfabetiseringscursussen. (2000)

Chisec en Samacoch
Oprichting van 2 gezondheidsposten. (1999)

ACOVA
El Milagro: aanleg waterleidingsysteem. (1999)

San Vicente Pacaya
Steun aan landbouwcoöperatie Mutua Ayuda,  verbetering van productie en marketing. (1999)

Brandweerauto
Aanschaf van een brandweerauto. (1998)

Los Bracitos
Aanschaf tractor voor boerencoöperatie. (1997)

Medische zorg en hulp.
In 1994 werkte Dr. Theo Bloem al als arts in de Jac de Wit kliniek, zamelde medische materialen en hulpgoederen in. (1994-1996)

Weekendactiviteiten voor straatkinderen van Sacoj
Organiseren van activiteiten voor straatkinderen, zoals technische vaardigheden, werken met een computer, samen spelen, natuurtochten, lessen in zelfverdediging en seksuele voorlichting.

Afgeronde projecten
hielpen hen verder