logo
Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding Flor Ayuda afbeelding

AGDI

En... het onderwijs
"Een belangrijke oorzaak van achterstand is het gebrek aan onderwijs. Vanaf 1998 zijn 7 scholen gebouwd met hulp van o.a. Flor Ayuda. Een klein klasje in onze tuin leidde uiteindelijk tot een basisschool, de "Escuela Dr. Bloem" en een school voor beroepsonderwijs het "Instituto Tecnológico Dr. Bloem", met jaarlijks ruim 750 leerlingen. De helft van de leerlingen bestaat uit meisjes, ook bij de beroepsopleidingen. Daarnaast organiseren we vrouwencursussen. Allen krijgen de kans kennis te vergaren, zich als mens te ontwikkelen en een vakdiploma te halen om zo voor zichzelf en hun familie te kunnen zorgen."

AGDI start een eigen website
Onze partner in Guatemala, AGDI, heeft sinds kort ook een eigen website. Zij vertellen daar uitgebreid over de projecten, zoals de lagere school, het voortgezet onderwijs en de technische school. De site is in het Engels. Bezoek eens www.agditheobloem.org.

Met mensen ter plaatse...
samen zorgen.