logo

Welkom


Twee nieuwe filmpjes van onze scholen!

Klik hier voor een filmpje over onze scholen
voor basis- en voortgezet onderwijs.

En klik hier voor het filmpje over onze
Technische School.


Wij werken verantwoord....
Wij werken alleen met vrijwilligers, waardoor ± 98% van de donaties wordt besteed aan het werk in Guatemala! Natuurlijk leggen wij verantwoording af van ons werk. Lees verder.  Flor Ayuda is een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling). Lees verder.  Uw giften zijn fiscaal aftrekbaar. Lees verder.


U kunt helpen....
Nu u weet wat we doen, begrijpt u vast dat uw hulp veel effect zal hebben. Er zijn veel mogelijkheden, zoals schenkingen / giften, acties, deelname aan ons beurzenprogramma, legaten, sponsoring en vrijwilliger worden. Wat kunt u doen? Lees verder.


Klik hier voor ons laatste nieuws.

Wat u via Flor Ayuda geeft...
heeft een rendement van 98%